පයිතන් සිංහලෙන් (Python Sinhalen)

පයිතන් සිංහලෙන් ඉගෙන ගනිමු...
පයිතන්(Python)  පරිගණක භාෂාව(Programming Language) කියන්නේ පරිගණක ක්‍රමලේඛණය(Computer Programming) මුලින්ම ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට වගේම පරිගණක ක්‍රමලේඛණය පිළිබදව උනන්දුවක් දක්වන ඕනෙම කෙනෙක්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන පරිගණක භාෂාවක් .

පරිගණක විද්‍යාව (Computer Science) තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (ICT)වගේ උපාධි පාඨමාලා වල වගේම අ.පො.ස උසස් පෙළ තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය (AL ICT) විෂය නිර්දේශ වලත් පයිතන් ඇතුලත් වෙලා තියනවා.
ඉතින් ඒ අයට වගේම පයිතන් ගැන උනන්දුවක් දක්වන ඕනෑම කෙනෙක්ට මේ blog එක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි.

දැනට පලවූ ලිපි
මේ blog එක කරගෙන යද්දී ඔබේ අදහස් අපිට ගොඩක් වටිනවා.ඒ නිසා comment විදියට වගේම පහත email ලිපිනයට හෝ දුරකථන අංකය මගින් ඔබේ අදහස් දක්වන්න පුළුවන්.ප්‍රශ්න අහන්නත් පුළුවන්.ඒ වගේම යාලුවෝ එක්කත් blog එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා.

Email : seerusiru@gmail.com
Tel : 0718951045

13 comments: